belarus_sig.jpg (14193 bytes)

Belarus SIG  All Belarus Database  Belarus Static Index  Grodno  Minsk  Mogilev  Vilna  Vitebsk  Belarus Resources  Online newsletter  Shtetls of Belarus  Archival records  Given names database  How to use this website  Current Projects  Membership  How to help  JewishGen-erosity  Contact us

1897 Russian Census for the Grodno Gubernia
Sample towns

Please note this list is unedited and may include misspelled town names.

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

TOWN
ADAMAVA
ADELSK
AGARODNIKI
ALEKSANDRAVA
ALEKSANDRAVA (COUNTRY)
ALSHEVA
ALYSHKA
AMERYKA
ANDREEV
ANTAPOL
ANTONAV
ANTONAV (KOBRYN D-CT)
ANTOPAL
ANTOPAL (KOBRYN UYEZD
ANTOPAL (KOBRYN UYEZD)
ANTOPOL
ARANTSY
ARANY
ARLOVA
ASAVLANY
ASAVLANY (COUNTRY)
ASHMYANY
ASTRYNA
ASTRYNO
ASTRYNO (LIDA UYEZD)
ASTRYNO (GRODNA GUBERNIA)
ASVEYA (VITSEBSK GUBERNIA)
ATOKI
ATOKI (COUNTRY)
AUSURAVA
AUSURAVO
AVGUSTOV
AYLAVKA
AZERNITSA
AZIORY
AZIORY (GRODNA UYEZD)
AZIORY (GRODNA UYEZD)
AZJORY
AZORY
AZYARNITSA
AZYATNITSA
TOWN
BABROVNIKI
BABROVSHCHYZNA
BABRUISK
BABRUISK (MINSK GUBERNIA)
BAKUNY
BALAGANY
BALAGANY (COUNTRY)
BALSHAYA BERASTAVITSA
BARANAVA
BARANAVICHY
BAROVICHY
BARSHCHEV
BARTOCHYKI
BARTOCHYKI (COUNTRY)
BARZIUNY
BARZIUNY (SUVALKI GUBERNIA)
BAYARY
BAYARY (COUNTRY)
BELASTOK
BELSK
BELANY
BERASTAVITSA
BERASTOVITSA
BERDYCHEV (KIEV GUBERNIA)
BEREZNITSA (SLONIM D-CT)
BERLIN
BER?ST?VITSA
BIALASTOK
BIELASTOK
BIELSK
BIERASTAVITSA
BIERKAVSHCHYNA
BOBRUISK
BOGUSLAVTSY
BOGUSLAVTSY (COUNTRY).
BOITARY (PINSK UYEZD)
BONAL (POLATSK D-CT)
BORKI
BORKI (LUBLIN)
BOTSKI
BRADYATSIN
BRAGIN (MINSK)
BRANSK
BRANSK
BREST
BREST-LITOVSK
BROK
BRYANSK
BRYNSK
BURMAKI
BUZHYN
BUZUNY
BYAROZA
BYTSEN
BYTSEN (SLONOM D-CT)
BYTSEN SLONOM D-CT)
BYTSIEN
TOWN
CHASHEVA
CHEKHOVTSY
CHEKHOVTSY (COUNTRY)
CHERELESHY (MOZYR D-CT)
CHEREVACHYTSY
CHERNOGOV
TOWN
DABRAVOLA
DAMACHAVA
DAMANAVSHCHYZNA
DAMANAVSHCHYZNA (COUNTRY)
DAMBROVA
DAMBROVKA
DAVID-GARADOC
DEMIDKAVA
DERECHYN
DERECHYN (SLONIM D-CT)
DERECHYN (SLONIM UYEZD)
DEVYATNISHKI
DEVYATNISHKI (OSHMYANY UYEZD)
DMITRAVICHY
DOBUCH
DOMBRAV
DOMBRAVA
DORORSK
DRACHINA
DRADICHYN
DRAGICHYN
DRAGICHYN (KOBRYN D-CT)
DRAZDOVA
DRAZDOVO
DRECHANY
DRUSKENIKI
DRUSKIENIKI
DUBAVTSY
DUBROVA
DUBROVSK
DUBROVSK (MINSK GUBERNIA)
DUKRAVA
DVARETS
DVINSK
DVORATS
DYARECHYN
DYATLAVA
DYATLAVO
DYLETS
DZYARECHYN
DZYATLAVA
DZYATLAVA (SLONIM UYEZD)
DZYRECHYN
TOWN
EDVABNA
EDVABNO
EKATSERYNPOL
ENDRTEEV
ENDULY
EZERNITSY
EZNA (TROKI UYEZD)
TOWN
FRANKFURT
TOWN
GALYNKA
GALYNKA (SLONIM D-CT)
GALYNKA (COUNTRY)
GALYNKI
GANIODZE (BIELASTOK D-CT)
GANIOZE
GANTSY
GANUSAVKA
GARADETS
GARADOK
GARADYSHCHE
GARADZISHCHY
GEDKI (MOZYR G-CT)
GENIODZY
GENYONEZ
GIBULICHY
GIENYODE
GLEDHYAVICHY
GLEDNYAVICHY
GOLIB
GONETS
GONIODZA
GONIODZE
GONIODZE (BELASTOK UYEZD)
GORBAVA
GORECH
GOREGORETSK
GOREGORETSK (MOGYLOV GUBERNIA)
GORKI
GORKI (MOGILOV)
GORNITSA (MOGILOV D-CT)
GOSHAD
GOSHEVA
GOTS
GRAEV
GRAEVA
GRAEVO
GRAEVO (LOMZHA)
GRAEVO (LOMZHA)
GRODNA
GRODNO
GRUSHEVA
GRUSHEVA (FOLVARK)
GURKI
GUTA
GUTA (COUNTRY)
GUTA (KOBRYN UYEZD)
TOWN
HAREVKA (PRUZHANY UYEZD)
HAVAGRUDAK (MINSK GUBERNIA)
HIZYANY
HOVY DVOR (LIDA UYEZD)
HYASVIZH
TOWN
IAGANAVA
IAGANAVA (COUNTRY)
IDURA
INDURA
IUKHNAVTSY
IVANAVA
IVASHKAVTSY
IVASHKAVTSY (COUNTRY)
IVIE
IZABELIM
IZABELIN
IZABELIN (VOLKAVYSK D-CT)
IZABELIN (VOLKAVYSK UYEZD)
TOWN
KACHKI
KACHKI
KALEICHYTSY
KALEICHYTSY (COUNTRY)
KALINKOVICHY
KALINKOVICHYTSY (MOGYLOV GUBERNIA)
KAMENETS
KAMENETS-LITOVSK
KAMENKA
KAMENKA (GRODNA D-CT)
KAMENKA (GRODNA UYEZD)
KAMENSK
KAMENSK (MINSK UYEZD)
KAMYANETS
KAMYANETSK-PADOLSK
KAMYANETS-LITOVSK
KAMYANETS-PADOLSK
KAMYANKA
KAMYAN-KARALEVSKI
KAMYAN-SHLAKHETSKI
KAMYAN-SHLAKHETSKII
KANABAK
KANABAK (COUNTRY)
KAPTUR
KARALI
KARALI (COUNTRY)
KARALIN
KARALIN (COUNTRY)
KARCHMA
KARCHMA-BROD
KARCHY
KARCHY (COUNTRY)
KARELICHY
KAROLIN
KAROLIN (COUNTRY)
KARTUZ-BYAROZA
KARVENA (RECHYTSA UYEZD)
KASTROMA
KAVALI-NOVARADTSY
KAVALI-NOVARADTSY (COUNTRY)
KAVERNA
KAZLOVSHCHYNA
KELTSY
KHAMUTOVTSY
KHOLMSK
KHOLMSK
KHOMSK
KHORASHCH
KHOREVA
KHOROSHCH
KHYPLITSA
KIEV
KLEMENTSINAVA
KLESHCHOVA
KLIMOVICHY
KLIMOVICHY (MOGYLOV)
KLIMOVICHY (MOGYLOV)
KLIUKAVO
KLIUKOVO
KNAROZY
KNYSHIN
KNYSHYN
KOBRYN
KOIDANAVA
KOILY
KOLNY
KOMSY
KOMSY (MOGYLOV GUBERNIA)
KONASHKI
KONSTANTSINOGRAD
KOPTSEVA
KOPTSEVA (SEINY D-CT)
KORCHMA-BROD
KORTSIN
KOSAVA
KOSNEVTSY
KOSNEVTSY (PRUZHANY UYEZD)
KOVNA
KOVNO
KOZIKI
KOZNITSA
KRASNY KREST
KREMYANITSA
KRUGLANY
KRUGLANY (COUNTRY)
KRYNKI
KRYSTYNAVA
KRYSTYNAVA
KRYSTYNAVA (COUNTRY)
KUDRASHY (SUVALKI GUBERNIA)
KUDRAVKA (SAKOLKA D-CT)
KUPLIN
KUPLIN (COUNTRY)
KURLANDYA
KUZNITSA
TOWN
LAGISHYN
LAKHOV
LAKHOVICHY (SLUTSK UYEZD)
LAPENITSA
LAPENITSA (VOLKAVYSK D-CT)
LAPIENITSA
LEANCHUKI
LEANCHYKI (COUNTRY)
LEANOVICHY
LEANOVICHY (COUNTRY)
LEIPUNY
LEIPUNY (SUVALKI GUBERNIA)
LEONAVA
LEONAVA (COUNTRY)
LEPEL
LEPEL (VITSEBSK)
LEVKA
LIBIN-KASTSELNY
LIDA
LIDA (VILNA GUBERNIA)
LIKHACHY
LINAVTSY
LIPINY
LIUBLIN
LODZ
LOMGA
LOMZHA
LONSNITSY
LOSHNY
LOSHNY (COUNTRY)
LOTVICHY
LUBIN-KASTSELNY
LUKOV
LUNINETS
LUNNA
LUNNA (GRODNA D-CT)
LUSHNEVA
LYAKHAVICHY
LYSKAV
LYSKAVA
TOWN
MAGILOV
MALADECHNA
MALAYA RAGOZNITSA
MALAYA RAGOZNITSA (COUNTRY)
MALCHA
MALEICHYTSY
MALETS
MALETS (PRUZHAN.D-CT)
MALINAVKA
MALINAVKA (COUNTRY)
MALOCHKI
MALY KLEPACHY
MALY KLEPACHY (COUNTRY)
MALYSKOV
MANEVICHY
MANTSYAKI
MARISYN
MARKOVTSY
MARKOVTSY (RECHYTSA UYEZD)
MARUSYN
MARUSYN (COUNTRY)
MASTY
MASTY (VOLKAVYSK D-CT)
MAZAVETSK
MAZOVECK
MAZOVETSK
MELENCHYTSY
MELETSICHY
MELETSYCHY
MELNIK
MERCHY
MERCHY (TROKI UYEZD)
MERECH
MERECH (TROKI UYEZD)
MERECHY
MESHTUNY
METKAV
MEZHY
MEZHY (COUNTRY)
MIHSK
MIKHAILAV
MILEICHYTSY
MINECHYTSY
MINSK
MIR
MOGULOV
MOGYLOV
MOLCHAD
MOSKVA
MOSTY
MOTAL
MOTAL (KOBRYN UYEZD)
MOZUR
MOZYR
MOZYR (GOMEL GUBERNIA)
MSTSIBAVA
MSTSISLAV
MSTSISLAV (MOGYLOV GUBERNYA)
MSTSYBAVA
MSTYBAVA
MYSH
M?G?LOV
TOWN
NADLSHANY
NADLSHANY (SUVALKI GUBERNIA)
NANIECH
NARAV
NAREV
NAREVKA
NARVA
NAVAGRUDAK
NAVAGRUDAK (MINSK D-CT)
NAVAGRYDAK
NEBAIKI
NEBAIKI (COUNTRY)
NEMIRAVA
NEMIRAVA (BELSK)
NEPAROZHNEVTSY
NEPOROZHEVTSY
NEPOROZHNEVTSY
NESVIZH
NEVEL
NEVEL (VITSEBSK GUBERNIA)
NEVRACHA
NEVRACHA (COUNTRY)
NOBEL
NOVAGORAD
NOVAKORNI
NOVASIOLKI
NOVAYA VOLYA
NOVGOROD
NOVY DVOR
NOVY-DVOR (SAKOLKA D-CT)
NYASVIZH
TOWN
ODESSA
OLEVSK
ORANDO
ORANY (TROKI UYEZD)
OREL
ORLA
ORLYA
ORSHA
OSAVTSY
OSAVTSY (FOLFARK)
OSHMYANY (VILNO GUBERNIA)
OSRTRAV
OSTRAV
OSTROV
OZICHY
OZYCHY
OZYCHY (COUNTRY)
TOWN
PACHUIKI
PACHYIKI
PADBURIE
PADBURIE (COUNTRY)
PADECHYNA
PADRECHIE
PADRYBNITSA
PAKANEVA
PALONKA
PALONKA (COUNTRY)
PALTARAN
PAPROTNA
PAPROTNA (COUNTRY)
PARASLANY
PASAD
PATSEVICHY
PAVLAVO
PAVLOVKA
PEREDZEL
PEREDZEL (COUNTRY).
PERESPA
PERKAVICHY
PERKAVICHY (COUNTRY)
PERKHAVICHY
PESKI
PESKI (VOKAVAYSK D-CT)
PESKI (VOLKAVYSK D-CT)
PESKI (VOLKAVYSK D-CT)
PETERBURG
PETRAKOV
PETRYKI (MINSK GUBERNYA)
PETSEVICHY
PETSEVICHY (COUNTRY)
PINSK
PINSK
PLOTSK
POLATSK
PORAZAVA
PORAZAVA (VOLKAVYSK D-CT)
PORAZAVA (VOLKAVYSK D-CT)
PORAZAV?
PRAKHOD
PRAKHOD (COUNTRY)
PRUZHANY
PTEPLOV
TOWN
RADEEVO
RADVANICHY
RADVANICHY TSARKOVNY
RADVANICHY TSARKOVNY (COUNTRY)
RADZYKAV
RAKAVITSY
RAKAVITSY (COUNTRY)
RAKOV (MINSK D-CT)
RAKOVITSY
RAMANAVA
RAMANAVA (MIHSK GUBERNIA)
RAMANIKHA
RASIYANY
RASNA
RASSOKHY
RAZHANKA
RAZHANY (SLONIM D-CT)
RAZVODAVA
RECHYTS (MINSK GUBERNIA)
RECHYTSA
RECHYTSA (MINSK GUBERNIA)
REPYSHCHA
REPYSHCHA
ROS
ROTANKA
ROTNITSA
ROTNITSA (TROKI UYEZD)
ROTNITSA (TROKI UYEZD)
ROZHANKA
ROZHANKA (SLONIM UYEZD)
RUDAVA
RUDAVKA
RUDAVKA (COUNTRY)
RUDAVLANY
RUDKA
RUDNYA
RUMSHYNSKI
RUZANY
RUZHANY
RYGA
RYZHANY
TOWN
S.PETERBURG
SABAKINTSY (LIDA UYEZD)
SAKALAVA
SAKALOVA
SAKOLKA
SAKOLY
SAKOVICHY
SAMAKHVALOVICHY
SAMAKHVALOVICHY (MINSK UYEZD)
SAPOTSKIN
SAPOTSKIN (AVGUSTOV)
SARNAKI
SEDLETS
SEDLETSK
SEINY
SELDTSY
SELISHCHE
SELTSY
SEMYATSICHY
SEMYATSYCHY
SEMYATYCHY
SENITSK (MINSK UYEZD)
SEREBRITSA
SEREBRYTSA
SHANDURY
SHASHETAVA
SHCHEPETS
SHCHUCHYN
SHCHUCHYN (LIDA UYEZD)
SHENI
SHERASHOVA
SHERESHOVA
SHERESHOVA (BREST D-CT)
SHKLOV
SHKLOV (MOGYLOV GUBERNIA)
SHNITSGENETS
SIDRA
SIDRA (SAKOLKA D-CT)
SIEMYATSICHY
SIRORTSK
SIROTSK
SKAREODZISHCHY
SKAREODZISHCHY (COUNTRY)
SKIDEL
SLABODKA
SLOMIN
SLONIM
SLONIM
SLUTSK
SLUTSK (MINSK)
SMALANITSA
SMALARNYA
SMARGON
SOKALAVA
SOKOLKA
SOLECHNIKI
SPORAVA
STALOVICHY
STARAVES
STAVKI
STOKI
STOKLISHKI (TROKI UYEZD)
STUDEROVSHCHYNA
SUKHARY
SUKHAVOLA
SUKHAVOLYA
SUKHAVOLYA (SAKOLKA D-CT)
SUPRASL
SURACH
SURAZH
SUTSKI
SUVALKI
SUVOLAVICHY
SVENTSYANY
SVENTSYANY (BILNO GUBERNIA)
SVENTSYANY (VILNA GUBERNYA)
SVIENTSYANY (VILNA D-CT)
SVIRANY
SVISLACH
SVISLACH (VOLKAVYSK UYEZD)
SVYADOS (KOVNA GUBERNYA)
SYADLETS
SYADLETSK
SYALDETSK
SYDRA
TOWN
TALOCHKI
TATANKA
TEKHANAVETS
TERESPEL
TERESPOL
TETEREVNA
TRANEVICHY
TRASTSYAHETS
TRASTSYANAY
TRASTSYANETS
TRASTSYANKA
TRASTSYANY
TROKI
TROKI (VILNYA)
TSEKHANAVETS
TSEPLOV
TSEPLOV (POLTAVSKA GUBERNIA)
TSERAKHAVICHY
TSEREKHAVICHY
TSETSEREVA
TURETS
TVERTSINSK
TVERTSINSK (MINSK GUBERNIA)
TYKOTSIN
TOWN
UMANY
UNINA
UTSYANY (KOVNA GUBERNYA)
TOWN
VAKAVYSK
VALKAVYSK
VALKOVICHY
VALOZHYN
VALYN
VARATSEVICHY
VARENA
VARNYANY (VILNA GUBERNIA)
VARSHAVA
VASILKOV
VASYLISHKI
VASYLISHKI (LIDA D-CT)
VASYLKAV
VASYLYSHKI
VAVULTSY
VEINY
VEINY (SUVALKI GUBERNIA)
VERDAMICHY
VERKHAVITSY
VERKHOVOCHY
VEZHNA
VEZHNA (COUNTRY)
VIDZY
VILNA
VILNO
VILNYA
VISHENKA
VISHNEVA
VISHNEVA (COUNTRY)
VITSEBSK
VIZUNY (KOVNA GUBERNYA)
VLADAVA
VOLA
VOLA (GRODNA UYEZD)
VOLANSK
VOLCHYN
VOLKAVYSK
VOLKOVYSK
VOLPA
VOLYA
VOLYA (GRODNA D-CT)
VOLYN
VOROTYNSKA
VOROTYNSKA ( COUNTRY)
VYALIKI LES
VYARKHOVICHY
VYGODA
VYGODA (COUNTRY)
VYSOKA-LITIVSK (BREST)
VYSOKA-LITOVSK
VYSOKA-LOTOVSK
VYSOKA-MAZAVETSK
VYSOKA-MAZOVETSK
VYSOKO-LITOVSK
VYSOKO-MAZAVETSK
VYSOKO-MAZOVETSK
VYSOTSK
TOWN
YABLANOVSK
YALAVKA
YALOVKA
YANAV
YANAVA
YANAVKA
YANAVO
YANOV
YASAGORA
YASENAVKA
YASENOVKA
YASENOVKA (BIELASTOK D-CT)
YASIENAVKA
YASINAVKA
YASKAVICHY
YATKAV
TOWN
ZABALINA
ZABLUDAV
ZABLUDOV
ZABLYDAV
ZAKRETSKAVA
ZAMBRAV
ZAMESHANY
ZAMORAV
ZARECHANY
ZARECHIE
ZARECHIE (COUNTRY)
ZARUBICHY
ZARUBICHY (COUNTRY)
ZASLAVL
ZASLAVL (MINSK GUBERNIA)
ZBUNIN
ZBUNIN (COUNTRY)
ZDZITAVA
ZDZITAVA (COUNTRY)
ZELVA
ZEMBRAV
ZHADENY
ZHALUDOK
ZHALUDOK (GRODNA)
ZHALUDOK (LIDA UYEZD)
ZHYTOMER
ZYALIONA
ZYTOMER

2004 Belarus SIG