Table of Contents Polish Pages »

 

Ksiega Pamięci

Żelechowskiej Gminy Żydowskiej

Wydana Centralnym Landsmanszaftem Żelechowa w Chicago

1953

 

Z jidysz na czeski przełożył Michael Dunayevsky
Z czeskiego przełożył Andrzej Ciesla

 

Redaktor NaczelnySekretarz redakcji
A. Wolf JasniLejbisz Wajsleder

Komitet redakcyjny:

Isz-Tow Mordechaj Tel Awiw.Izrael
Aszlak Szalom Melbourne, Australia
Iglicki Abraham Wenezuela
Aszlak Gedalia Melbourne, Australia
Boruchowicz Mosze New York
Bornsztajn Herszel Melbourne, Australia
Bran Cyrel Kostaryka
Guberek Szymon Bogota, Kolumbia
Grajcar Lajbel New York
Drezner Baruch Bogota, Kolumbia
Hochgelernter Szmilke Melbourne, Australia
Hochgelernter Szalom Kostaryka
Hefner Israel Paryż, Francja
Wajsleder Dawid Kostaryka
Tochbrach Sara Bogota, Kolumbia
Yehuda Ben Szalom Haifa, Izrael
Koberman Golda Barranquilla, Kolumbia
Laksman Szmuel Izrael
Mesinger Hanina Paryż, Francja
Miszpotym Josek Santos, Brazylia
Nachtajler Godel Argentyna
Najman Sara Sao Paolo, Brazylia
Fisz Szlomo New York
Cybulkiewicz Mosze Barranquilla, Kolumbia
Roterman Ajzyk Panama
Rotfarb Motel Melbourne, Australia
Roterman Ela Barranquilla, Kolumbia
Rochwergier Abraham Argentyna
Szpajzman Mordechaj Tel Awiw, Izrael
Sznapstajler Jechiel Melbourne, Australia


Spis Treści

III.Przedmowa komitetu wydawniczego
 
A. Wolf Jasny: Żelechów, wymordowana społeczność żydowska (przedmowa w jidysz i w hebrajskim)5
 
Rozwój osadnictwa żydowskiego w Żelechowie i życie religijne.
 
Szolem Aszlak: Dawny Żelechów (Y)31
Meir Wancler: Dwór Rebego (Y)41
Jechiel Rozenboim: Typy i postawy pobożnych Żydów (Y)42
Szlojme Brański: Oni uczyli mnie Tory (Y)44
Szymon Guberek: Chedery w których się uczyłem (Y)48
Szolem Aszlak: Kobieta żelechowska (Y)49
Mojsze Baruchowicz: Rada Gminy ,organizacje charytatywne i partie religijne(Y)51
Mojsze Goldfarb: Żelechów mojego dzieciństwa (Y)59
 
Pierwsza rosyjska rewolucja
 
Szolem Aszlak: Sytuacja ekonomiczna Żydów przed pierwszą wojną światową (Y)65
Herszel Takier(Majnster): W przeddzień rewolucji 1905 (Y)69
Szolem Aszlak: Żydowski robotniczy ruch rewolucyjny (Y)71
Mojsze Cybulkiewicz: Żydowscy szewcy i polscy hutnicy szkła..(Y)77
Jankiel Majnster: Herszel Taker,bohater żydowskiego ruchu rewolucyjnego w Żelechowie(Y)78
J.M.Wajsenberg: „Jekl-stolarz” fragmenty ze „A Sztetł”..(Y)80
 
Okres międzywojenny
 
Lejbisz Wajsleder: Żelechów jaki pamiętam (Y)89
Jechiel Chybkiewicz: Życie społeczne w czasie pierwszej wojny światowej (Y)95
Szulek Altman: Partia Bund (Y)101
Terce Wancyjer: Organizacja dziecięca Skif (Y)108
Mordechaj Isztow: Pierwsze organizacje kulturalne „Naprzód” i „Kadima” (Y)108
Mordche Szpajzman: Ruch syjonistyczny (Y)113
Jehuda Ben Szalom: Młodzieżowy ruch syjonistyczny (Y)119
Lejbisz Wajsleder: Działalność społeczna w Żelechowie (Y)127
Jakub Szerman: Po wojnie:Polska a Związek Sowiecki (Y)135
Isroel Wajsman: Kiedy szalał antysemityzm (Y)136
Jede Ben Szalom: Zwykli Żydzi (Y)137
Lejbl Grajcer: Żelechowscy garbarze (Y)138
Isroel Wajnberg: Srodowisko chasydzkie..(Y)141
Isroel Najszteter: Piątkowy wieczór w miasteczku (Y)142
Ester Altman-Kijowska: Wizyta w miasteczku w 1933 roku (Y)143
J.Miszpatim: Epizody z mojego życia w Żelechowie(Y)145
Mojsze Cybulkiewicz: Cech rzemieślników i Bank Spółdzielczy (Y)146
Szimon Guberek: Sport w Żelechowie (Y)147
Mojsze Baruchowicz: Kasa bezprocentowa (Y)149
 
Żelechów w zwierciadle literatury żydowskiej
 
A. Wolf Jasny: J. M. Wajsenberg-artysta,który uwiecznił Żelechów w literaturze żydowskiej (Y)153
Szulek Altman: Wajsenberg i jego „A Sztetł” (Y)165
Mosze Goldfarb: J. M. Wajsenberg jakiego widziałem (Y)167
Szlojme Brański: Rodzina Wajsenberga (Y)168
J.Papiernikow: Wpływ Wajsenberga na twórczość młodych pisarzy(Y)172
Mojsze Knaphajs: Wspomnienia o J.M Wajsenbergu (Y)174
 
Jechiel Lerer
 
Felhendler: Życie i twórczość zamordowanego poety (Y)181
Nieznana wersja „Davis Abas-Szewe” Jechiela Lerera (Y)184
Mojsze Grosman„Mój rodzinny dom”,pieśń o żydowskim miasteczku, Polska.(Y)187
A. W. I. –poeta,który opiewał Żelechów (Y)189
 
Przypisy do biografii Jechiela Lerera
 
Sz. Brański: Jego droga życiowa (Y)190
J. Papiernikow: Rebe i jego uczeń (Y)191
M. Bojm: Pierwsze utwory poetyckie Jechiela Lerera (Y)192
Rachel Ojerbach: Jechiel Lerer w getcie warszawskim (Y)193
 
Żelechów w walce.Cierpienie i zagłada
 
Godel Nachtajler: Pierwsze trzy miesiące okupacji niemieckiej (Y)197
Perl Wajnberg: Niemiecki „rabunek” (Y)202
Mojsze Baruchowicz: Przeżyłem zagładę (Y)203
Sore Wajnberg: Moje wspomnienia z czasów hitlerowskich (Y)236
Szmul Laksman: Moje przyżycia w czasie drugiej wojny światowej (Y)239
Mojsze Szyfman: Męczeńska śmierć cadyków z Żelechowa i Ryk (Y)250
Szmul Hochgelernter: Likwidacja żelechowskiego getta i moja wędrówka między życiem i śmiercią(Y)253
Swije Rozental-Worcelman: Strażacy getta i ich koniec (Y)259
 
Partyzancka walka z okrutnym niemieckim okupantem
 
Isras Najszteter: Działalność podziemia w Żelechowie w czasie okupacji niemieckiej (Y)260
Srolem Sztajnhendler: Nasza walka z Niemcami (Y)262
Josel Łukowiecki: Przeżycia żelechowskiego partyzanta (Y) 263
Mendel Gerecht: W oddziałach partyzanckich267
Mandel Korcarz: U sowieckich partyzantów271
Jakub Szerman-Solnica: Żelechowiacy w powstaniu w getcie warszawskim (Y)274
Cwija Rozental: Jak zastrzelono Czesie Majchel (Y)276
 
W ukryciu po aryjskiej stronie
 
Hinde Rubinsztajn: Moje przeżycia.(Y)277
Chana Winograd-Cackiewicz: Jak przeżyłam hitlerowską zagładę (Y)280
Dwojre Popowska: W kryjówkach po aryjskiej stronie (Y)282
Cwije Rosental: Między chłopami (Y)286
Frejde Gorfinkel-Gecht: Po aryjskiej stronie (Y)289
 
Żelechowiacy w obozach śmierci
 
J.Asatonowicz: Na Majdanku,w Oświęcimiu i w innych obozach (Y)292
Fejge Gutrajch: Wspomnienia z obozu śmierci (Y)303
Jankiel Farba: Egzekucje w obozie w Będzinie (Y)306
 
Przeżycia żelechowskich Żydów we Francji
 
Chanine Mesinger: Niemiecka zagłada Żydów we Francji (Y)307
B.Waserman: Z francuskimi Żydami do Oświęcimia (Y)310
Izaak Gelbart: Marsz Smierci po „wyzwoleniu” Oświęcimia (Y)312
 
Powrót do „domu” po wyzwoleniu
 
Szmuel Laksman: W moim rodzinnym miesteczku po wyzwoleniu (Y)315
Hanke Aszlak: Moja tragiczna noc w Żelechowie (Y)318
 
Pochowany po żydowsku
 
Ekshumacja i pogrzeb 17 ofiar hitlerowskich (Y)320
Dokumenty o ekshumacji i o naprawieniu nagrobków zniszczonych przez Niemców (Y)324
Na pamiątkę dusz Męczenników (Y)327
Rocznica i wspomnienie Męczenników z Żelechowa (Y)328
Zdjęcia zmarłych i zamordowanych (Y)329
Nazwiska zaginionych i zamęczonych żelechowskich Żydów389
 
Dodatek pierwszy
 
Żelechowskie rodziny. (Y)
 
Dodatek drugi
 
Żelechowscy Żydzi i ich landsmanszafty (Y)XV
 
Uwagi
 
Zdjęcia z Księgi Pamięci Żelechowa 

 

Table of Contents Polish Pages »


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Zelechow, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Project Manager, Lance Ackerfeld
This web page created by Max Heffler

Copyright ©1999-2014 by JewishGen, Inc.
Updated 18 Mar 2013 by LA

There have been visits to this page since 31 Dec 2011